Edland Rørbøying til Skurve

Per Torbjørn Edland, med Karl Edvard Aksnes (til venstre) og rådmann Bodil Sivertsen (til høyre). Foto: Filip Blaauw, Gjesdalbuen

Etter 18 års drift på Lyngen flytter Edland Rørbøying til Gjesdal næringspark på Skurve.

Per Torbjørn regner med å komme på plass i januar 2013 og ser fram til god plass på den 1,3 mål store tomten. Selve bygget kommer på 375 kvadratmeter.

Edland Rørbøying produserer stålprodukter som stålporter, skilter og annet som inkluderer bøying av stålrør.

Blandt kundene er Euroskilt, oljebedrifter i området, samt offentlige aktører som Forsvaret og kommuner.

Oppdatering i byggeprosessen

Skurve 1Skurve 1Skurve 3Skurve 4Skurve 5Skurve 6