Edland Rørbøying - Vi kan alt

Har du en utfordring til oss?

Vi liker å stå på og ha nok å gjøre, og elsker tekniske utfordringer, så gjerne ring oss!

Siden 1994

Edland Rørbøying ble startet i 1994. Mesteparten av produsjonen var på den tiden til landbruket, bl.a. grinder og egne patenter for forenkling av bondens hverdag. Etterhvert gikk produsjonen over til industri og oljebransjen.

I dag har vi noe jobb direkte til offshore-markedet, men er ellers spredd ut over alle bransjer. Vi har kunder innen forsvaret, sykehus, offentlig, privat, mekanisk industri, park og anlegg.

Verdier

Vi har 3 enkle verdier som er målestokken vår for alle jobber.

  1. Ha det gøy
  2. Være ærlige
  3. Tjene penger

Hvis en jobb går på bekostning av noen av disse verdiene.. ja da tenker vi oss grundig om.

Aldri kjedelig

Aldri kjedelig!